Klikoni këtu për të plotësuar formularin e aplikimit online.

Please list the family members travelling with you

Is IOM assistance required …

Dokumentet e shkarkueshme:

Formulari i Aplikimit per Kthimin Vullnetar te Asistuar
Formulari i Aplikimit per Asistence Ri-integrimi