IOM-i punon në bashkëpunim të ngushtë me autoriteteve hungareze (OIF) në mënyrë që të organizojë kthimin tuaj.

Një rast tipik vijon si më poshtë:

  • Migranti plotëson dhe dorëzon formularin e aplikimit.
  • Formulari i aplikimit përpunohet nga OIF.
  • Në rastin kur formulari i aplikimit aprovohet, Departamenti i Veprimeve në zyrën e IOM-it në Budapest merr një kërkesë për të planifikuar udhëtimin e kthimit.
  • Dokumentacioni i nevojshëm për kthimin tuaj, përfshirë pasaporta dhe viza tranzit (kur është e nevojshme) rregullohen me ndihmën e ambasadës/konsullatës së vendit tuaj të lindjes.
  • Blihet bileta e udhëtimit me një drejtim.
  • Zyra e IOM-it në vendin tuaj të lindjes njoftohet për ardhjen tuaj.
  • Nëse është e nevojshme mund të shoqëroheni nga një shoqërues (për shembull, nëse jeni nën 18 vjeç  apo në kushte të veçanta mjekësore).
  • Asistenca e Ri-integrmit pas mbëritjes në vendin e origjinës (nëse keni aplikuar dhe jeni përzgjedhur).