Për Asistencë në Kthimin tuaj

Nëse ndodheni në një qendër paraburgimi, qendër pritje apo në kamp refugjatësh dhe keni vendosur të ktheheni në vendin tuaj të lindjes me ndihmën e IOM-it, atëherë ju duhet të kërkoni që të plotësoni formularin e aplikimit të Programit Hungarez të IOM për Kthimin Vullnetar të Asistuar dhe Ri-Integrim. Formulari i aplikimit duhet të plotësohet dhe ti dorëzohet punonjësve të qendrës së paraburgimit apo pritjes.  Më pas ky formular aplikimi i dërgohet autoriteteve hungareze.

 

Formulari i aplikimit është i disponueshëm për shkarkim në këtë faqe interneti (shiko në fund të faqes).  Formulari i aplikimit I shkarkuar dhe I plotësuar mund ti dërgohet IOM-it me faks në numrin e mëposhtëm: 06-1-472-2503 ose nëpërmjet email në adresën : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nëse ju keni paraqitur më parë një kërkesë për azil, por ndërkohë keni ndryshuar mendim dhe dëshironi të ktheheni në vendin tuaj të lindjes, atëherë është e nevojshme që ju të tërhiqni më parë këtë kërkesë për azil.

 

Asistencë në Ri-integrim

Komponent I asistencës së ri-integrimit në këtë programme ofron – duke u bazuar në vlerësime paraprake të nevojave- këshillim mbi ri-integrimin dhe asistencë financiare prej 2700 Euro prej të cilave përfituesi mundet të financojë aktivitete të ndryshme të përcaktuara paraprakisht në planin e ri-integrimit.

Të kthyerit  do të identifikohen nga autoriteteve hungareze, nga Policia Hungareze, nga stafi dhe mjekët në qendrat përkatëse ku emigrantët akomodohen, nga stafi I organizatave të tjera që janë prezente në qendra dhe nga stafi i IOM gjatë vizitave të ndryshme. Te gjitha rastet e pambrojtura të identifikuara do të diskutohen ndërmjet të gjithë partnerëve në këtë projekt dhe organizatave të tjera prezente në qendra.

 

Për të aplikuar për asistencë ri-integrimi, përfituesi duhet të plotësojë formularin e aplikimit te Asistences së Ri-integrimit. Ky dokument do të shërbejë si një vlerësim paraprak i nevojave dhe ideve për ri-integrim të të kthyerit. Vendimi mbi dhënien e ndihmës së ri-integrimit për të rikthyerit do të meret nga IOM Budapest, duke mare në konsideratë informacionet e mbledhura nga vlerësimi i të qënit të pambrojtur, realizushmëria e planit të ri-integrimit dhe nga disponueshmperia e fondeve të projektit.

 

Përfituesit e përzgjedhur – me ndihmën e IOM Budapest dhe IOM në vendin e origjines – do të krijojnë së bashku një plan të detajuar ri – integrimi, duke përshkruar në detaje nevojat më të rëndesishme të cilat duhet të financohen nga asistenca. Është mjaft e rëndësishme që ti kushtoni vëmëndje në momentin kur jepni të dhënat për adresën/kontaktin tuaj në formularin e aplikimit, sepse IOM-i do t’ju kontaktojë në po të njëjtën adresë pasi formulari të jetë vlerësuar.

 Shërbimet e nevojshme dhe sendet e listuara në planin e detajuar të ri-integrimit do të financohen direct nga zyrat e IOM në vendin e origjinës.

 

Sigurimi i asistencës për integrim është i pavarur nga kthimi tuaj në vendin e lindjes.  Për këtë arsye, nëse plani juaj i ri-integrimit refuzohet kjo nuk do të ndikojë asnjë mënyrë në udhëtimin e kthimit tuaj dhe ju do të mund të jeni pjesë e komponentit të programit për kthimin në vendin tuaj.

Përfituesit e planit të ri-integrimit mund të kontaktojnë zyrën e IOM-it në vendin e tyre të lindjes në mënyrë që të marrin asistencën dhe këshillimin e nevojshëm për të hartuar sa më saktë një plan të qëndrueshëm ri-integrimi.  Me anë të kësaj asistence/këshilllimi, përfituesit do të mund të zgjedhin opsionin më të përshtatshëm për nevojat e tyre.  

Për shkak se disponueshmëria e burimeve financiare është e limituar, asistenca për ri-integrim mund ti ofrohet vetëm një pjese të limituar aplikantësh.

Vlera maksimale e asistencës së Ri-integrimit është €2700.