تاسو په خپله خوښه په بیرته ستنیدو کي وړیا مرستې او د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د مجارستان د په خپله خوښه راستنیدنې، بیا میشتیدنې او معلوماتو پروګرام  (HVRRIP)لپاره د غوښتنلیک/ درخواست وړاندی کولو وړ/مستحق یاست که چیرې:

  • تاسو یو کډوال، پناه غوښتونکی یا یو داسی څوک یاست چې په مجارستان کې د پاتې کیدو اجازه لرئ او تاسو غواړئ په خپله خوښه خپل هیواد ته بیرته ستانه شئ
  • تاسو په مجارستان کې په غیرقانوني/نا منظم توګه استوګن یاست
  • تاسو کور ته د تګ لپاره مالي امکانات نلرئ
  • تاسو له دی نه مخکی دIOM د کوم بل پروګرام له لاری خپل هیواد ته د بیرته ستنیدو غوښتنه نه ده کړي
  • تاسو په مجارستان کې کوم جرم نه دی کړی، یعنی تاسو د مجارستان د جنايي قواعدو په اساس هیڅ ډول مجازات شوي نه یاست. 

هغه فکتورونه چې په پروګرام کې ستاسو ګډون نه محدودوي:

  • که تاسو د پیژندنې اسناد نلرئ
  • که تاسو بدرګه / طبي بدرګي ته اړتيا لرئ