مجارستان در سال 1991 رسما به عضویت سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) در آمده و یک سال بعد اولین دفتر سازمان در بوداپست افتتاح شد. بعد از امضای توافق بین سازمان بین المللی مهاجرت و دولت مجارستان (7 آوریل 1992)، ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت در مجارستان از وضعیت دیپلماتیک برخوردار است. در طی سالهای دهه 1990، سازمان بین المللی مهاجرت پروژه های متعددی را در زمینه های مبارزه با قاچاق، مهاجرت و بهداشت،  حمایت از بازگشت داوطلبانه ، کمک به مهاجران در ترانزیت را ساماندهی و چندین کمپین عمومی در مورد مسائل مهاجرت در مجارستان را اجرا کرده است.

دفتر سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) در مجارستان به صورت فعال از طریق آموزش، سازماندهی برنامه های تبادل منطقه ای و بین المللی ، کنفرانس ها و پروژه های تحقیقاتی در ارتقای ظرفیت دولت مجارستان در مدیریت مسائل مربوط به مهاجرت همکاری کرده است. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت بوداپست  همچنین همکاری سازنده ای با سازمان های غیر دولتی در مجارستان در حمایت از حقوق مهاجران و کمک به قربانیان قاچاق داشته است.

در طول ماه نوامبر 2000 و ژوئیه 2011 ، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)  بوداپست به عنوان مرکز ارائه پشتیبانی مستقیم، نظارت و کمک به ماموریت های سازمان بین المللی مهاجرت در منطقه اروپای مرکزی انجام وظیفه کرده است.

از ژوئیه 2011، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت  در بوداپست مرکز ماموریت سازمان در مجارستان است. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) در بوداپست متشکل از بخش های اداری مختلف می باشد. این بخش ها شامل امور مالی، واحد مدیریت و اداره منابع انسانی،  واحد طراحی و اجرای پروژه و همچنین بخش عملیات می باشد.

برای اطلاعات بیشترلطفاً به hungary.iom.int  مراجعه کنید!