مدت زمان که پروسه طول می کشد چقدر است
چه کسانی می توانند از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنند؟

چرا اصلا  باید ازطرح حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) استفاده کنم؟

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) من را به کدام کشور منتقل می کند؟.

اگر گذرنامه و مدارک نداشته باشم می توانم همچنان از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنم؟

آیا می توانم بیشتر از یک بار از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنم ؟

چرا استفاده از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه بهتر از دیپورت شدن است؟

سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) چه کمک مالی به من می کند؟

حمایت بازگشت داوطلبانه چیست؟

آیا من واجد شرایط کمک به تجدید سازمان مجدد هستم؟

آیا مهلت مهلت درخواست ها وجود دارد؟

 

مدت زمان که پروسه طول می کشد چقدر است؟

 مرحله شناسایی و بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت و تابعیت مجارستان ممکن است تا یک ماه به زمان نیاز داشته باشد. بخش اجرایی سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) در بوداپست کار هماهنگی مسافرت شما را بعد از این مرحله با دریافت فرم های مربوطه وبا تایید اداره مهاجرت و تابعیت مجارستان آغاز خواهد کرد. مدت زمانی که کل پروسه طول می کشد از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به عواملی نظیر تائیده اداره مهاجرت و تابعیت مجارستان ، فراهم کردن مدارک سفر، موجودی پرواز وفراهم کردن شرایط برای افراد نیازمند بستگی دارد.

 


چه کسانی می توانند از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنند؟

 • پناهجویان
 • پناهندگان
 • افراد بهره مند از حمایت تکمیلی
 • افراد بهره مند از حمایت موقت
 • افراد غیرشهروند اتحادیه اروپا بدون وضعیت قانونی مشخص

 

چرا اصلا  باید ازطرح حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) استفاده کنم؟

سازمان بین المللی مهاجرت یک سازمان متخصص در کمک به مهاجران آسیب پذیر برای بازگشت امن ، قانونمند  و با وقار به خانه است. بازگشت به کمک سازمان بین المللی مهاجرت جایگزینی انسانی برای دیپورت شدن و اغلب مواقع تنها راه حل برای گرفتاری مهاجران است.بنابراین ، استفاده ازطرح حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت می تواند هم به نفع مهاجران و هم به نفع کشورهای میزبان و میهمان باشد. سفر شما با استفاده ازطرح حمایتی رایگان است و سازمان بین المللی مهاجرت تمامی هزینه های سفر وهمراهی و پرستاری از افراد نیازمند مراقبت را پوشش میدهد. علاوه بر این، افراد آسیب پذیر واجد شرایط درخواست حمایت از استقرار نیز خواهند بود.

 

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) من را به کدام کشور منتقل می کند؟

سازمان بین المللی مهاجرت شما را به کشوری که تابعیت آن را دارید و در گذرنامه تان ذکر شده بازمی گرداند.

 

اگر گذرنامه و مدارک نداشته باشم می توانم همچنان از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنم؟

بله می توانید. فقط در این موارد ممکن است مقدمات روند بازگشت به زمان بیشتری نیاز داشته باشد زیرا ابتدا باید از طریق سفارت یا کنسولگری درخواست گذرنامه و مدارک سفر کرد.

 

آیا می توانم بیشتر از یک بار از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه استفاده کنم ؟

نه. فقط یک بار می توانید از ازطرح حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)استفاده کنید.

 

چرا استفاده از طرح حمایتی بازگشت داوطلبانه بهتر از دیپورت شدن است؟

 • زیرا سفر شما رایگان و به شیوه ای امن، محترمانه و برنامه ریزی شده خواهد بود.
 • با کمک سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) پرواز ترانزیت شما راحت تر، سریع تر و تضمین شده خواهد بود.
 • می توانید تقاضای استفاده از کمک مالی برای استقرار مجدد کنید.

 

سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) چه کمک مالی به من می کند؟

سازمان بین المللی مهاجرت(IOM) هیچ حمایت مالی پس از خروج به مهاجران ارائه نمی دهد.فقط افراد آسیب پذیر و با شرایط پزشکی مزمن واجد شرایط برای تقاضای کمک  مالی برای استقرار مجدد می باشند. اگرتقاضای فرد متقاضی تایید شود ، ممکن است حمایت مالی به میزان حداکثر 650  یورو به عنوان کمک برای استقرار مجدد به فرد یا افراد متقاضی تعلق خواهد گرفت.

 

حمایت بازگشت داوطلبانه چیست؟

هدف از این پروژه ارائه کمکها برای ادغام مجدد در نوع حداکثر 2500 یورو است. ذینفعان باید شرایط زیر را رعایت کنند:

 1. ذینفعان باید در مشاوره مجدد شرکت کنند. این به ذینفعان کمک می کند تا با در نظر گرفتن آموزش و تجربه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی محلی، بهترین گزینه برای تولید درآمد در کشور مبدا خود را پیدا کنند.
 2. ذینفعان نیاز به تهیه و ارسال یک برنامه تفصیلی برای ادغام مجدد دارند. برنامه ادغام مجدد باید فعالیتی با درآمد داشته باشد که توسط متقاضی دنبال شود. متقاضی می تواند گزینه های مختلفی از جمله راه اندازی مشاغل، مشارکت در شغل، یارانه حقوق و دستمزد، آموزش در محل کار و آموزش حرفه ای و زبان را انتخاب کند. انتخاب بیش از یک فعالیت درآمدزا امکان پذیر است. 

 

آیا من واجد شرایط کمک به تجدید سازمان مجدد هستم؟

IOM با بهره گیری از شبکه جهانی IOM به مهاجران نامنظم کشورهای ثالث که داوطلبانه به کشور مبداء خود از مجارستان باز می گردند، کمک مجدد ادغام می کند. IOM در تلاش است تا برنامه هایی را برای بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد برای افرادی فراهم کند که به ادغام پایدار در جامعه خود کمک می کنند. حفظ ارتباط نزدیک با سایر خدمات پروژه IOM در کشور بازگشت، از انتقال کشور میزبان به کشور مبدا پشتیبانی می کند. در حالی که حمایت از ادغام مجدد به طور کلی از یک رویکرد استاندارد معتبر پیروی می کند، انعطاف پذیری جنبه مهمی از کمک های ارائه شده باقی می ماند. به طور کلی، کمک مجدد شامل موارد زیر است:

 • دریافت کمک در کشور مبدا
 • برنامه ریزی ادغام مجدد شامل یك نوع پشتیبانی برای پیگیری درآمدزایی كسب و كار كوچك، آموزش های حرفه ای، مدرسه یا دیگر مواردی از این نوع برای تسهیل ادغام است.
 • پیگیری نظارت و پشتیبانی.

این بسته می تواند برای برنامه ریزی مشاغل کوچک و توسعه حرفه ای همراه با کمک مالی محدود مورد استفاده قرار گیرد.

 

 آیا مهلت مهلت درخواست ها وجود دارد؟

متقاضیان باید آخرین طرح های ادغام مجدد خود را تا 31 مه 2020 ارائه دهند.