پوشش جغرافیایی: مجارستان و کشورهای مختلف مبدا

مدت: 01 سپتامبر 2018 - 30 ژوئن 2020 (22 ماه)

اهدا کننده: AMIF (تخصیص ملی)

وضعیت: در حال انجام

 

خلاصه: IOM در سال 1993 فعالیت خود را در مجارستان آغاز کرد و اولین پروژه بازگشت داوطلبانه از نخستین فعالیتهایی بود که آغاز شد. تا به امروز IOM بوداپست به بیش از 8000 بازگشت کننده کمک کرده است. پروژه فعلی با مطابقت با فعالیت شماره 3.2.1 سند کار مجارستان (2017-18) تهیه شده برای اجرای تخصیص ملی صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام (AMIF) پاسخ می دهد، و با همکاری اداره کل ملی برای سیاست بیگانگان (NDGAP)، دفتر مرکزی پلیس ملی (ORFK) و سازمان حمایت از کودکان دفتر دولت بوداپست (BFKH)، و سازمان های دیگر غیر دولتی فعال در زمینه کمک به مهاجران اجرا می شود.

 

اهدف این برنامه: 1) ارائه اطلاعات به روز و به راحتی در دسترس و قابل اعتماد در مورد بازگشت داوطلبانه و کمک مجدد به ذینفعان احتمالی از طریق وبسایت اختصاصی (www.volret.hu) و یک خط تلفن رایگان (06 80 20 50 18) است. علاوه بر این ، در چارچوب جلسات مشاوره ، 2) برای تسهیل در بازگشت داوطلبانه و منظم 88 نفر از ذینفعان ، 3) کمک به شش نفر از افراد مستعد آسیب پذیر و افراد برگشت پذیر با شرایط مزمن پزشکی در حین بازآفرینی در کشورهای خود مبدأ ، 4) ارائه پشتیبانی برای ادغام مجدد برای شش متقاضی بازگشت به کشورهای مبداء خود به منظور تسهیل فعالیت های درآمد زایی ، 5) کمک به چهار نفر (اضافی) ذینفع واجد شرایط با ادغام مجدد و کمک های پیچیده برای ادغام مجدد، و 6) جمع آوری و تجزیه و تحلیل بازخورد ذینفعان درمورد خدمات ارائه شده.

 

این پروژه از چهار مؤلفه تشکیل شده است: 1) مؤلفه اطلاعات از ابزارهای مختلف ارتباطی برای دستیابی به ذینفعان بالقوه و همچنین آگاهی دادن به کارکنان کمپ ها و محلات مختلف در مورد فعالیتهای پروژه؛ 2) مؤلفه بازگشت به منظور کمک به 88 ذینفع با ترتیب دادن بازگشت داوطلبانه، با ارائه کمکهای قبل از عزیمت و کمک هزینه نقدی قبل از عزیمت (30 یورو) برای تسهیل حمل و نقل پیش رو در کشورهای مبدا، اخذ اسناد مسافرتی، ساماندهی معاینه پزشکی مناسب برای مسافرت، تهیه همرام (در صورت لزوم)، خرید بلیط مسافرتی و بیمه مسافرتی، ارائه کمکهای عزیمت، ترانزیت و ورود، و غیره. 3) مؤلفه ادغام مجدد از دو بخش تشکیل شده است – اهداف این مؤلفه این است که a.) کمک به شش بازگشت کننده داؤطلبانه آسیب پذیر و افراد عودت کننده با شرایط مزمن پزشکی با ادغام مجدد آنها در کشور مبدأ، با ارائه - بر اساس ارزیابی نیازها - مشاوره مجدد و کمک هزینه مجدد که از آن ذینفع می تواند فعالیت های مختلفی از یک برنامه از پیش تعریف شده برای ادغام مجدد را تأمین کند. و .b) دامنه ادغام مجدد را برای بازگشت کننده گان داؤطلب با ارائه کمکهای مالی برای شش ذینفع به منظور تسهیل مشغولیت مستقیم یا غیرمستقیم در فعالیتهای درآمدزا در کشور مبداء، تحت هر یک از چهار طرح دوباره ادغام زیر:

 

  • راه اندازی تجارت

ذینفع می تواند با ارائه یک برنامه کاری تصمیم بگیرد که از کمک مالی برای ادغام مجدد برای شروع کار خود استفاده کند

 

  • مشارکت تجاری

ذینفع می تواند با شریک شدن در یک شرکت از قبل موجود، از کمک مالی مجدد استفاده کند.

 

  • یارانه حقوق

ذینفع می تواند از کمک مالی برای ادغام مجدد استفاده کند تا در ضمن کار به عنوان کارمند در یک شرکت در حال حاضر و فعال، حقوق خود را یارانه کند. از متقاضی انتظار می رود که اهمیت تجربه کار قبلی خود و آموزش های مربوط به اشتغال پیشنهادی را شرح دهد.

 

  • آموزش حرفه ای، آموزش زبان

بازگشت کنندگان می توانند با ارسال یک برنامه آموزشی درخواست کمک هزینه مجدد را بدهند. باید به روشنی نشان داد که این آموزش توانایی ذینفع را در یافتن شغل و در نتیجه ایجاد درآمد بهبود می بخشد.

 

چهار بازگشت کننده آسیب پذیر و بازگشت کننده با شرایط پزشکی مزمن میتوانند هم  کمک درادغام مجدد و هم کمک برای استقرار مجدد پیچیده ار دریافت کنند. 4) مؤلفه ارزیابی شامل پرسشنامه پس از ورود با ذینفعانی است که از کمک های مجدد در کشورهای مبدأ بهره مند شده اند. پاسخ ها تجزیه و تحلیل می شوند و به توصیه هایی تبدیل می شوند که براساس آنها می توان برنامه را بهبود بخشید.

 

خط تلفن رایگان (06 80 20 50 18)  به زبانهای انگلیسی ، آلمانی ، اسپانیایی ، اردو ، روسی ، پشتو ، مجارستانی ، فارسی و دری در دسترس است.

 

طلاعات تماس:

عملیات IOM بوداپست

تلفن: +36 1 472 2505 یا +36 1 472 2500

خط تلفن ثابت: (06 80 20 50 18) 

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب: www.volret.hu

 

این پروژه با حمایت سازمان پناهندگی، مهاجرت و همزیستی (AMIF) اجرا می شود.